Tjänster

Servicearbeten – Den stora delen av vår verksamhet vilar på servicearbeten där vi hjälper våra kunder med allt från smått till stort.

Våra bilar är utrustade med material, verktyg och maskiner för att kunna lösa problem snabbt. Ett exempel på ett servicearbete är ett läckage. Där vi först tätar provisoriskt och sedan lämnar förslag på en mer långsiktig lösning.

Entreprenader – Vi räknar på, och utför entreprenader i alla dess former. Med vårt stora kontaktnät och samarbete med olika yrkeskategorier kan du känna dig trygg med att anlita oss som totalentreprenör.

Statuskontroller – Vi utför statuskontroll på ert tak till ett fast pris. Vi fotograferar och protokollför kontrollen som sedan sammanställs i ett utlåtande som ligger till grund för er fortsatta förvaltning.

Serviceavtal underhållskontroll tak – Vi utför löpande årliga servicearbeten såsom rensning av hängrännor etc. och med ett tecknat avtal slipper ni tänka på att komma ihåg att lägga en beställning.

Snöskottning tak – Vi erbjuder två olika typer av avtal där vi antingen bevakar åt er eller så kontaktar ni oss när ni anser att ni är i behov av takskottning. Vi erbjuder ingen takskottning utan att ha ett avtal med er där vi först har säkerställt att ert tak är i gott skick samt innehar nödvändig taksäkerhet i enlighet med branschstandard. Vi är utbildade inom Skotta Säkert och följer med i utvecklingen vad gäller lagkrav.