Tjänster

Nyproduktion och ROT- arbeten – Vi arbetar med lackerad stålplåt, aluzinkplåt, koppar och aluminium.

Service- och underhållsarbeten – Vi kan hjälpa er att upprätta en underhållsplan och erbjuder underhållsavtal med årligt underhållsarbete. Vi har 7 servicebilar som rullar i Stockholm dagligen och kan ofta ta enklare serviceuppdrag med kort varsel.

Takmålning – Vi utför takmålning på alla typer av tak.

Taksäkerhet – Som certifierade taksäkerhetskonsulter kan vi besikta och upprätta förslag på åtgärder så att ert yttertak uppfyller de krav som finns.

Tegeltak – Vi utför omläggning av alla typer av tegeltak.

Snöskottning av yttertak – Vår huvudsyssla på vintern. Vi erbjuder olika typer av avtal beroende på hur ert behov ser ut. Vi har stor beredskap och klarar av att hålla en hög servicenivå. Alla våra plåtslagare samt de takskottare vi hyr in är licensierade takskottare.

Bas P/U- Vi är utbildade inom Bas P och Bas U och kan upprätta dokument samt leva upp till de krav som finns enligt arbetsmiljölagen.

Låt fackmän göra jobbet

Vi är medlem i Plåtslageriernas Riksförbund. Det garanterar att fackmän gör jobbet. Vi har dessutom lång erfarenhet, stor materialkännedom och kan plåtslageri. En garanti för att ditt tak får en lång livslängd och därigenom en god ekonomi.

Diplom  

Björn Persson Plåtslageri AB har tilldelats diplom i samband med Plåtslageriernas Riksförbunds kurs i kvalitetssäkring.

Utbildningen ger företaget rätt att använda PLRs kvalitetssäkringsprogram för byggnadsplåt och ventilation.

Våra plåtslagare och smeder är certifierade för "heta arbeten".

Vi kan lagar och föreskrifter om taksäkerhet och har erhållit flera sakkunnighetsbevis från TSK (Taksäkerhetskommitén).

Hemsida av KA Webb & Tryck